15 december 2023

15 december 2023

15 december 2023 ZwevendHoofd in de wolkenNiet langvol te houdenZwaartekrachtJe voeten op de grondNiet langvol te houden Tegengesteldekrachten houden jewaar je wezen moetHoofdin de wolkenVoetenop de grond TussenkomendHart als mediumals langstvol te houden...